Bricks Challenge

Doelgroep

 • Basisonderwijs

Kosten

 • Niet gratis

Thema

 • Bouwen en construeren
 • Onderzoeken en ontwerpen
 • Transport en voertuigen

Periode

Het gehele jaar

Aanbod

 • Gastles

Beschikbaar in

 • Zuid-Holland
Dit aanbod is niet langer bestelbaar

Algemene beschrijving

Doelgroep: Kinderen van 6-12 jaar / groep 3-8  
Lesduur: 75 minuten

De Bricks Challenge is het meest populaire lesprogramma van Young Engineers.
Het algemene doel van de cursus is theoretische en toegepaste kennis meegeven op het gebied van wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM). We bieden onder andere lessen en workshops aan op scholen en kinderdagverblijven. Onze instrucetur neemt alle materialen mee naar de gewenste locatie en zal de lessen zelfstandig verzorgen. 

We willen kinderen enthousiast maken voor technologie en wetenschap en ze uitdagen om probleemoplossend en creatief te denken. e² Young Engineers biedt hiervoor een geweldig leuk lesprogramma, vol educatie en entertainment

Het Bricks Challenge lesprogramma legt wetenschap en techniek uit met behulp van technisch LEGO® en andere uitdagende instrumenten. Iedere les bestaat uit een korte uitleg over een natuurkundig of technisch principe waarna de kinderen zelfstandig of in tweetallen aan het bouwen gaan met onze speciaal daarvoor ontwikkelde LEGO-kits. Daarna gaan de kinderen creatief en zelfontdekkend verder bouwen aan hun model waarbij ook alle ruimte is om te spelen.

De kinderen leren wiskundige en natuurkundige principes via intuïtief onderzoek, ze ontwikkelen probleem oplossend denken en verbeteren hun vaardigheden op verschillende gebieden.

 

Hoofdonderwerpen:

Fundamentele en complexe wiskundige bewerkingen:

De integratie tussen het plannen en bouwen van het model omvat de berekening van energietransformaties, die de leer van wiskundige onderwerpen zoals optellen en aftrekken tot machtsverheffen mogelijk maakt.

Introductie van filosofen en theoretici:

Archimedes, Newton, Da Vinci en nog veel meer.

Fysieke krachten en wetten:


Middelpuntvliedende kracht, middelpuntzoekende kracht, de kracht van de traagheid, snelheidsenergie, plaatsenergie, wet van actie-reactie, hefkracht, lastverdeling, behoud van kracht, impulsmoment en meer.

 

Lesopbouw:

15 minuten:
Uitleg van het model en inleiding van de lesinhoud.

40 minuten:
Bouwen van een gemotoriseerd LEGO model.

10 minuten:
Spelen en verbeteringen.

10 minuten:
Demontage van het model, kit opruimen en samenvatting van de les

 

 

Te behalen doelstellingen

Programmadoelstellingen:

 • Verbreden van kennis van de fysieke wetten en verschillende natuurlijke fenomenen.
 • Ontwikkelen van het vermogen om technische processen te analyseren.
 • Stimuleren van zelfstandig creatief-inventief denken.
 • Verbeteren van de ruimtelijke visie.
 • Ontwikkelen van een gevoel van zelfwerkzaamheid.
 • Ontwikkelen van interpersoonlijke communicatievaardigheden.
 • Ontwikkelen van motoriek en ruimtelijke visie van de leerlingen.
 • Ontwikkelen van de 21ste eeuw vaardigheden zoals kritisch-, creatief- en probleem oplossend denken.

 

Bestemd voor

Kinderopvang

 • n.v.t.

Basisonderwijs

 • Groep 3-4-5
 • Groep 6-7-8

Voortgezet onderwijs

 • n.v.t.

MBO

 • n.v.t.

Kosten

Niet gratis

Dit aanbod is niet langer bestelbaar

Print deze pagina

Tell a friend

Beoordeling

Er zijn nog geen beoordelingen.

Bekijk alle beoordelingen van dit aanbod