De natuurkunde achter een aardbeving

Doelgroep

 • Voortgezet onderwijs

Kosten

 • Gratis

Thema

 • Chemie en natuurkunde
 • Rekenen en wiskunde
 • Techniekbreed

Periode

Het gehele jaar

Aanbod

 • Gastles

Beschikbaar in

 • Landelijk
Dit aanbod is niet langer bestelbaar

Algemene beschrijving

Ieder jaar vinden er aardbevingen plaats. Een voorbeeld is de aardbeving in Nepal in 2015. Deze was 8,1 op de schaal van Richter. Maar wat betekent dit nu eigenlijk? En hoe weten we waar de aardbeving precies begonnen is? Aan de hand van deze module worden de antwoorden op deze vragen duidelijk.

 • Sluit aan bij: subdomein Geofysica binnen het examenprogramma natuurkunde.  De kandidaat kan in de context van geofysische systemen fysische verschijnselen en processen beschrijven, analyseren en verklaren.
 • TU Delft opleiding: Technische Natuurkunde

Gastlessen: Een realistisch beeld van technische studies en beroepen

Tijdens een gastles maakt de leerling kennis met technologie en krijgt een beeld van onderzoeken en/of ontwerpen, zoals dat op een technische universiteit wordt gedaan. De lesstof van het voortgezet onderwijs wordt gekoppeld aan vraagstukken uit de praktijk.

Gastlessen duren een blokuur: twee lesuren van 45/50 minuten. Gastlessen worden op school of in het Science Centre van de TU Delft gegeven door daartoe getrainde studenten. Voor een optimaal leereffect is het belangrijk dat u goed kijkt naar de benodigde voorkennis bij de leerlingen. Waar nodig zullen de studenten het geheugen nog even opfrissen en daarna de leerlingen meenemen in het toepassen van die kennis.

De opbouw van een case ziet er globaal als volgt uit:

 • Introductie onderwerp
 • Presentatie
 • Opgaven maken
 • Opgaven en eventuele andere vragen behandelen
 • Afsluiting

De studentenbegeleiders nemen al het benodigde materiaal mee als zij de gastles komen geven.

Liever zelf de case begeleiden?

Dat kan natuurlijk ook. Docenten kunnen ervoor kiezen zelf een case te begeleiden. In dat geval verschaft de TU Delft het lesmateriaal aan de docent.

Gastlessen door TU Delft studenten kunnen vaak op korte termijn, ten minste twee weken, op school gerealiseerd worden. Om teleurstelling te voorkomen raden wij echter aan om deze langer van tevoren aan te vragen. 
Indien u eerst het materiaal van een gastles wilt inzien om het niveau van de opdrachten af te kunnen stemmen op het leerjaar, laat het ons dan even weten!

Voor meer informatie en afstemming graag contact opnemen met Marianne Lander-Brakel via mail of via 015-278 3188.

Wilt u in uw mail vast de volgende informatie, voor zover bekend, vermelden; welke case(s), de voorkeursdatum, het leerjaar, de groepsgrootte en het aantal klassen.

Te behalen doelstellingen

Algemene doelstelling gastles

 • Het kennis laten maken met verschillende facetten van techniek en technologie, om een beeld te krijgen van de onderzoeken en/of ontwerpen, zoals dat op een technische universiteit wordt gedaan.

Doelstelling gastles: 

 • Leerlingen maken kennis met het fenomeen aardbevingen, hoe deze ontstaan, wat de gevolgen kunnen zijn etc. 

Bestemd voor

Kinderopvang

 • n.v.t.

Basisonderwijs

 • n.v.t.

Voortgezet onderwijs

 • VWO
  Meer..
  - Leerjaar 4
  - Leerjaar 5

MBO

 • n.v.t.

Kosten

Gratis

Dit aanbod is niet langer bestelbaar

Print deze pagina

Tell a friend

Beoordeling

Er zijn nog geen beoordelingen.

Bekijk alle beoordelingen van dit aanbod