Techniek Totaal

Doelgroep

 • Voortgezet onderwijs

Kosten

 • Niet gratis

Thema

 • Techniekbreed

Periode

Het gehele jaar

Aanbod

 • Methode/Methodiek

Beschikbaar in

 • Landelijk
Direct contact met aanbieder

Algemene beschrijving

Techniek Totaal is een compleet digitale methode voor techniek in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en geeft een keuze uit groeiend aanbod van lessen gericht op de techniek van nu en van de toekomst. Het is eenvoudig in te richten naar wens en niveau van leerling en docent, met een overzichtelijk leerlingvolgsysteem. 

De praktijkgerichte methode  is ingericht volgens didactisch beproefde methodiek van oriënteren, voorbereiden, uitvoeren en controleren. 

Met de tien basiscursussen, extra cursussen en verdiepingsstof is er voor iedere leerling, op elk niveau een uitdagend lespakket aan te bieden.

De basiscursussen worden voortdurend verrijkt met nieuwe lessen, over nieuwe onderwerpen, of verdieping van reeds bestaande lessen. Basiscursussen: Oriëntatie op Techniek; Hout; Metaal; Elektro; Systemen; Besturing; Energie; Fietstechniek; Ontwerpen; Tekenen

De extra cursussen zijn samengesteld uit bestaand materiaal uit de basiscursussen, aangevuld met een nieuwe oriëntatie en andere relevante lessen. Zo is de leerling optimaal voorbereid op vervolgonderwijs. Op verzoek en in overleg kunnen extra cursussen worden aangemaakt. Voorbeelden van extra cursussen: Oriëntatie BWI; Oriëntatie M&T; Oriëntatie PIE

Nieuwe lessen en verdiepingslessen worden geïntegreerd in de basiscursussen. Zo worden lessen over duurzaamheid bij Energie ondergebracht en krijgen robotica en programmeren een plek bij Besturing. 

Vier-stappenmethode

Techniek Totaal werkt volgens het didactische concept van de vier-stappenmethode: oriënteren, voorbereiden, uitvoeren en controleren. Hiermee wordt de doelstelling bereikt dat alle leerlingen van elk niveau algemene uitgebreide basiskennis en -vaardigheden opdoen; voldoende om in te stromen bij BWI, PIE en M&T voor vmbo (niveau 1) en natuur- en techniekvakken voor havo en vwo (niveau 2 en 3). 

Oriënteren

Een korte prikkelende les om je op het onderwerp te oriënteren, met behulp van een filmpje, een quiz of ander aansprekend materiaal.

Voorbereiden

Een theorieles om basiskennis op te doen, en stap-voor-stap uitgelegde praktijkopdrachten met een mooi eindproduct.

Uitvoeren

Als de benodigde kennis en vaardigheden zijn opgedaan is de leerling klaar voor de eindopdracht. Deze opdrachten zijn er op drie niveaus: stap-voor-stap, op basis van eigen ontwerp, en op basis van eigen projectplan, ontwerp en presentatie.

Controleren

De eindopdracht wordt gecontroleerd met behulp van een werkkaart. Theoretische kennis wordt eenvoudig getoetst met een digitale toets op drie niveaus. 

Te behalen doelstellingen

 • Alle leerlingen van elk niveau doen algemene uitgebreide basiskennis en -vaardigheden op.

Bestemd voor

Kinderopvang

 • n.v.t.

Basisonderwijs

 • n.v.t.

Voortgezet onderwijs

 • VMBO
  Meer..
  - Brugklas
  - Leerjaar 2
 • HAVO
  Meer..
  - Brugklas
  - Leerjaar 2
 • VWO
  Meer..
  - Brugklas

MBO

 • n.v.t.

Kosten

Niet gratis

Kosten zijn € 27,95 per leerling per jaar. De leerling heeft hiermee toegang tot alle beschikbare lesstof van Techniek Totaal. 

Direct contact met aanbieder

Print deze pagina

Tell a friend

Beoordeling

Er zijn nog geen beoordelingen.

Bekijk alle beoordelingen van dit aanbod